פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ז א

מצודת דוד

"בביתו" - הראוי לו לפי מעלתו

מצודת ציון

"הניח" - מלשון מנוחה