קטע:מצודות על שמואל ב ו כא

מצודת דוד

"לפני ה'" - רצה לומר הלא כרכורי היה לפני ה' וגו' וכבוד המלכים כאין נגדו

"ושחקתי" - ובעבור זה שחקתי לפניו

מצודת ציון

"נגיד" - שליט ומושל

"ושחקתי" - ושמחתי