קטע:מצודות על שמואל ב ה כה

מצודת דוד

"מגבע" - בדרך נוסם מגבע עד בואך גזר רצה לומר עד אשר תבוא אל גזר כלומר עד המקום שבאים בה לגזר וכאלו ידבר עם מי שמכיר המקום וכמוהו הרבה במקרא