פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ה כ

מצודת דוד

"כפרץ מים" - רצה לומר פתאום כמים שוטפים פורצים הגדר

"בבעל פרצים" - הוא עמק רפאים ואמר על שם סופו שקראו בעל פרצים

מצודת ציון

"בבעל" - במישור כמו (יהושע יג ה)מבעל גד

"פרץ" - מלשון פרצה ושבר