קטע:מצודות על שמואל ב ה יז

מצודת דוד

"אל המצודה" - אל מגדל עוז להתחזק בו בטרם ישאל בה'

"כל פלשתים" - על כי ידעו מגבורת דוד לזה נאספו כולם לבקשו להלחם בו