פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ה יב

מצודת דוד

"וידע דוד" - במה אשר גוי לא ידע יעבדוהו הכיר שה' הכינו למלך ואשר נשא ממלכתו היא בעבור ישראל ולא תלה הדבר בעצמו

מצודת ציון

"נשא" - ענין הרמה