קטע:מצודות על שמואל ב ד ה

מצודת דוד

"וילכו" - שבו מגת והתנכרו והלכו לבית איש בושת

מצודת ציון

"כחם היום" - כאשר נתחמם השמש והוא בחצות היום

"הצהרים" - עת התחזק מאור היום והוא מלשון (בראשית ו טז)צוהר תעשה לתיבה