קטע:מצודות על שמואל ב ג לג

מצודת דוד

"הכמות נבל" - וכי מהראוי הוא שימות אבנר בחרב זולת מלחמה כמות איש נבל

מצודת ציון

"נבל" - אדם פחות המעלה