קטע:מצודות על שמואל ב ג כ


מצודת ציון

"משתה" - כל סעודה קרויה על שם המשתה כמו (אסתר ז ח)אל בית משתה היין