קטע:מצודות על שמואל ב ג יט

מצודת דוד

"את כל אשר טוב" - אשר ישר הדבר בעיני כולם שימלוך הוא

"גם אבנר וגו'" - כמו וידבר אבנר גם באזני בנימן עם שהיו מבני שבטו של איש בושת