קטע:מצודות על שמואל ב ג יג

מצודת דוד

"כי אם לפני" - רצה לומר רק קודם כל דבר יהיה הביאך את מיכל וגו' בעת בואך אלי