קטע:מצודות על שמואל ב ג ג

מצודת דוד

"בן מעכה" - יפת תואר היתה ולקחה במלחמה

מצודת ציון

"ומשנהו" - מלשון שנים