קטע:מצודות על שמואל ב ב כה

מצודת דוד

"אחרי אבנר" - להצילו מיואב ואבישי

מצודת ציון

"לאגודה אחת" - רוצה לומר לקבוצה אחת כמו (עמוס ט ו)ואגודתו על ארץ יסדה

"גבעה" - הר