קטע:מצודות על שמואל ב ב כב

מצודת דוד

"ארצה" - שתפול מת בארץ

"ואיך אשא פני" - להסתכל בו כי הלא אבוש מפניו