קטע:מצודות על שמואל ב ב יט

מצודת דוד

"ולא נטה" - לא נטה מאחרי אבנר ללכת וגו'