קטע:מצודות על שמואל ב ב טו

מצודת דוד

"ויעברו" - את ברכת המים כי היו אלה מזה ואלה מזה

"לבנימן" - מבני בנימן עבדי איש בושת