קטע:מצודות על שמואל ב ב ח

מצודת דוד

"ויעבירהו מחנים" - שם היה מקום מוכשר להמליכו