פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ב ד

מצודת דוד

"אנשי וגו' אשר קברו" - הוא הפוך וכמו אשר אנשי יבש גלעד קברו את שאול