פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב ב א


מצודת ציון

"אנה" - לאיזה מקום כמו (דברים א כח)אנה אנחנו עולים