פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב א יד

מצודת דוד

"איך לא יראת" - רצה לומר הואיל ואתה ישראל ומלידה איך לא יראת מה' לשלוח יד במשיחו עם כי צוה לך והיה קרוב למות מכל מקום חטאת לה'