פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב א טו


מצודת ציון

"פגע" - ענין מכת מות כמו (שמואל א כב יח)ופגע בכהנים