פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל ב א ה

מצודת דוד

"איך ידעת" - שמא מאומד או מפי השמועה