פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ל כב

מצודת דוד

"איש וגו'" - לכל איש את אשתו ובניו וינהגו לעצמם וילכו להם אבל לא יחלקו עמנו בשלל אף של עצמם לא יקחו

מצודת ציון

"יען" - בעבור