קטע:מצודות על שמואל א ל ב


מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה