קטע:מצודות על שמואל א ל א

מצודת דוד

"ויכו" - רצה לומר הרסו העיר

"אל נגב" - בו יוכלל נגב כלב ונגב הכרתי האמורים בענין

"ביום השלישי" - מעת הלוכם מצקלג עם אכיש למלחמה

מצודת ציון

"פשטו" - התפזרו לשלול שלל