קטע:מצודות על שמואל א לא יג

מצודת דוד

"ויצומו" - מחמת צער ואבל על כי עזרם במלחמה מול בני עמון כמו שכתוב למעלה (פרק יא)

מצודת ציון

"האשל" - שם אילן מה

"ויצומו" - התענו