קטע:מצודות על שמואל א לא יב

מצודת דוד

"וישרפו" - על הבשר יאמר על כי נסרחו ורמה עלתה בהם לזה שרפו אותם או על כלי תשמישו יאמר כי כן הדרך לשרוף כלי תשמישי המלך לבל ישתמש בהם אחר וכן אמרו רבותינו ז"ל שורפין על המלכים