פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א לא ה

מצודת דוד

"כי מת" - רצה לומר קרוב למות כי בן איש גר העמלקי השלים מיתתו כמו שכתוב בשמואל ב' (א י)