קטע:מצודות על שמואל א לא ג

מצודת דוד

"את שאול" - כי בניו כבר הרגו והיתה כל פני המלחמה אליו לבד

"המורים אנשים בקשת" - כמו אנשים המורים בקשת ורצה לומר שמצאו מקומו אשר נטמן בה ופחד מהם שלא יתעללו בו

מצודת ציון

"המורים" - הזורקים בחצים כמו (לעיל כ לו) אשר אנכי מורה

"ויחל" - מלשון חלחלה ופחד