קטע:מצודות על שמואל א לא א

מצודת דוד

"ופלשתים נלחמים" - כאומר נחזור לענין הראשון