קטע:מצודות על שמואל א כ מב

מצודת דוד

"אשר נשבענו" - כאומר זכור תזכור אשר נשבענו ואמרנו ה' יהיה לעד ביני ובינך וגו'