מצודות על שמואל א כ לט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לא ידע מאומה" - מהסימן הנעשה ביריית אלו החצים