מצודות על שמואל א כ לז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הלא החצי" - אשר יריתי באחרונה הלא היא ממך והלאה

"עד מקום החצי" - אשר ירה בראשונה

מצודת ציון

"אחרי הנער" - רצה לומר אל הנער כשהוא אחריו