קטע:מצודות על שמואל א כ לד

מצודת דוד

"אל דוד" - בראותו כי כלתה אליו הרעה

"כי הכלימו" - ובעבור כי הכלימו אביו שקראו בן נעות המרדות והטיל עליו החנית

"ביום החדש השני" - רצה לומר ביום השני להחדש