קטע:מצודות על שמואל א כ ח

מצודת דוד

"ואם יש בי עון" - רצה לומר ואם לאחר זמן מצאת בי עון ובעבורו תפר הברית

"תביאני" - כי אם לא תגלה אזני אבוא שוב לפני אביך ותהיה אתה הגורם

"ועשית חסד" - לגלות אזני מה נהיה

"כי בברית" - לזאת מהראוי שתעשה עמדי חסד