קטע:מצודות על שמואל א כט ט

מצודת דוד

"ידעתי" - הן ידעתי שלא נמצא בך רעה כי טוב וגו'