פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כח כג


מצודת ציון

"ויפרצו" - הוא הפוך (בראשית יט ג)מן ויפצר בם וענינו רבוי הדברים