קטע:מצודות על שמואל א כח יז

מצודת דוד

"לו" - לערך שזכר והוא דוד