מצודות על שמואל א כח ג


מצודת דוד

"ושאול הסיר" - כי אם לא הסיר לא היה צריך לחפש אחר בעלת אוב כי רבות היו

"ושמואל מת" - לפי שבא לומר בענין שבקש שאול בעלת אוב לזה אמר ושמואל מת כי אם היה חי היה שואל בו

"ובעירו" - בתוך העיר ולא חוצה לה וכמו שכתוב למעלה (כה א) בביתו ברמה

מצודת ציון

"האובות ואת הידעונים" - שמות מיני קסם