מצודות על שמואל א כז ה

מצודות על שמואל א • פרק כז >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"בעיר הממלכה עמך" - כי אהיה למשא לך כי יתייקרו המזונות בעבור אנשי

"ערי השדה" - מבלי חומה סביב כי חשב פן לא יאמין בו אכיש לתת לו עיר בצורה כי פן ישגב בחוזק העיר וימרוד בו