קטע:מצודות על שמואל א כו כה

מצודת דוד

"ברוך אתה" - רצה לומר רואה אנכי שאתה ברוך וגם עשה תעשה מעשים נפלאים וגם תצליח בהם

מצודת ציון

"יכול תוכל" - מלשון יכולת