קטע:מצודות על שמואל א כו כד

מצודת דוד

"גדלה נפשך" - יקרה נפשך