פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כו יג

מצודת דוד

"רב המקום" - כי פחד לנפשו שלא יתפשוהו

"על ראש ההר" - להשמיע קולו למרחוק

"העבר" - מעבר המים שהיה שם