קטע:מצודות על שמואל א כו טו

מצודת דוד

"כי בא" - פן יבוא וכאשר באמת בא אבישי ורצה להשחיתו

"הלא איש אתה" - רצה לומר הלא אתה גדול וחשוב ומי כמוך בחשיבות ולפי גודל המעלה תגדל האשמה

מצודת ציון

"איש" - רצה לומר גדול וחשוב כמו (במדבר יג ג)כולם אנשים

"אל אדוניך" - על אדוניך