פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כו ז


מצודת ציון

"מעוכה" - נעוצה וקרוב הוא מלשון (ויקרא כב כד)ומעוך וכתות

"מראשותיו" - סמוך לראשו