קטע:מצודות על שמואל א כה מד

מצודת דוד

"נתן את מיכל בתו" - כי חשב קדושי דוד לקדושי טעות ורבותינו ז"ל (סנהדרין יט ב) נחלקו בו