מצודות על שמואל א כה מא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לשפחה וגו'" - כאלו אמרה אינני ראויה לו לאשה כי אם לשפחה לרחוץ רגלי עבדיו

מצודת ציון

"אפים" - על פניה