פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כה לו


מצודת ציון

"טוב עליו" - רוצה לומר שמח