קטע:מצודות על שמואל א כה כג

מצודת דוד

"לאפי דוד" - לפני דוד