פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כה יעשה" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר וכאילו אמר כהרעה הזאת יעשה לי המקום אם אשאיר וגו' ולפי שבסוף חזר בו לזה כינה הכתוב ואמר לאויבי דוד

"משתין בקיר" - כן יקרא הזכר כי עושה קלוח למרחוק ויוכל להשתין בקיר